Politica de confidențialitate
Respectarea confidențialității datelor utilizatorilor conform cerințelor Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal reprezintă unul dintre principiile fundamentale ale activității noastre. Pentru a respecta cerințele legii și a proteja datele cu caracter personal, compania noastră se angajează să utilizeze resursele necesare în acest sens. Această politică de confidențialitate descrie tipurile de date pe care le colectăm și modul în care utilizăm informațiile personale obținute în timpul utilizării site-ului.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 și legislației în vigoare din Republica Moldova, datele cu caracter personal sunt utilizate exclusiv în scopul menținerii relației dintre companie și persoana vizată (clientul). Ne străduim să asigurăm confidențialitatea maximă a informațiilor obținute și să le utilizăm doar în scopurile pentru care au fost colectate. Utilizăm datele dvs. personale în următoarele scopuri:

— pentru a comunica cu clientul;
— pentru a procesa comanda - achiziționarea biletului și gestionarea solicitării;
— pentru a informa clientul despre diferite evenimente;
— pentru a efectua analize web cu ajutorul serviciilor GoogleAdWords/Analytics;
— pentru a obține fișiere cookie.